Landaj Reprezentantoj

En kelkaj landoj TEVA havas Landajn Reprezentantojn. Ili reprezentas TEVAn en sia lando. Vi povas peti informojn pri TEVA ĉe ili, kunlabori kun ili por varbado kaj alia agado, ktp. Ĉu vi estas membro de TEVA jam minimume unu jaron kaj ĉu vi volas pli aktive labori por TEVA? Vi povas helpi al via Landa Reprezentanto aŭ mem iĝi Landa Reprezentanto.

Jen listo de landoj kie ni havas Landajn Reprezentantojn, kun ilia nomo kaj retadreso.

BELGIO – Heidi GOES – heidi@vegetarismo.info, goes.heidi@gmail.com
BRAZILO – Ivan Eidt COLLING –  iecolling@yahoo.com.br
ĈINIO – Liang Ziming – ziming@vegetarismo.info, 13317712395@qq.com
FRANCIO – Thomas LARGER – thomas.larger@orange.fr
GERMANIO – Hans-Peter BARTOS – nachrichten@bartos.info
HUNGARIO – József NÉMETH – jozefo@vegetarismo.info, jozefo.nemeth@gmail.com
IRLANDO – Christopher FETTES – cdfettes@icloud.com
ISRAELO -Luiza CAROL – luizac@012.net.il
ITALIO – Lilia FABRETTO – centro.p@virgilio.it
JAPANIO – SAITO Yoshinori – vendredo@nifty.com
KAMERUNIO – Chamberline NGUEFACK ZEDONG – chamberline47@gmail.com,
NEDERLANDO – Rob MOERBEEK – moerbeekr@gmail.com
SLOVAKIO – Stano MARČEK –  stano.marcek@gmail.com
SVEDIO – Jarl HAMMARBERG – jarlo@tele2.se
SVISLANDO – Elisabeth EISENEGGER –  eeisenegger@bluewin.ch