Informoj en aliaj lingvoj

Se vi volas informi viajn konatojn-vegetaranojn, kiuj ankoraŭ ne parolas bone Esperanto, aŭ tute ne parolas ĝin, pri TEVA, vi povas eble uzi unu el la subaj informiloj.

– en la germana:  Vegetarismus und Esperanto

*Ni prilaboras tiun ĉi sekcion. Se vi ŝatus helpi, bv. kontakti nin.