Bulteno

Grave: limdato por sendi kontribuojn por Esperantista Vegetarano 2019/2 estas la 30-a de septembro 2019. Sendu viajn kontribuojn al redakcio(ĉe)vegetarismo.info.

Antaŭajn numerojn de la bulteno en elektronika formo vi trovos en nia arkivo. Se vi ŝatus peti provekzempleron de nia bulteno, bv. kontakti nin.