Bulteno

Grave: limdato por sendi kontribuojn por Esperantista Vegetarano 2019/1 estas la 31-a de marto 2019. Sendu viajn kontribuojn al nia redaktoro Jozefo Nemeth (jozefo.nemeth [@] gmail.com).

Antaŭajn numerojn de la bulteno en elektronika formo vi trovos en nia arkivo. Se vi ŝatus peti provekzempleron de nia bulteno, bv. kontakti nin.

Advertisements