Bulteno

Grave: limdato por sendi kontribuojn por Esperantista Vegetarano 2019/2 estas la 30-a de septembro 2019. Sendu viajn kontribuojn al nia redaktoro Jozefo Nemeth (jozefo.nemeth [@] gmail.com).

Antaŭajn numerojn de la bulteno en elektronika formo vi trovos en nia arkivo. Se vi ŝatus peti provekzempleron de nia bulteno, bv. kontakti nin.

Advertisements