Bulteno

Grave: limdato por sendi kontribuojn por Esperantista Vegetarano 2020/2 estas la 29-a de novembro 2020. Sendu viajn kontribuojn al redakcio(ĉe)vegetarismo.info.

Antaŭajn numerojn de la bulteno en elektronika formo vi trovos en nia arkivo. Se vi ŝatus peti provekzempleron de nia bulteno, bv. kontakti nin.