Estraro

Estraro de TEVA starigita 16-an de marto 2019:

 • Prezidanto: Heidi Goes (Belgio)
  Retadreso: heidi(ĉe)vegetarismo.info, goes.heidi(ĉe)gmail.com
 • Vicprezidanto kaj redaktoro: József Németh (Hungario)
  Adreso: HU-8531 – IHÁSZ – Fő u. 41/5, Magyarország/Hungario
  Retadreso: jozefo(ĉe)vegetarismo.info, jozefo.nemeth(ĉe)gmail.com
 • Respondeculo pri membrovarbado kaj pri internaciaj organizoj: Liang Ziming 梁梓明 (Ĉinio)
  Retadreso: ziming(ĉe)vegetarismo.info, 13317712395(ĉe)qq.com
 • Ĝenerala Sekretario, Kasisto: Dorota Rodzianko (Pollando/Slovakio)
  Retadreso: dorota(ĉe)vegetarismo.info, dorota.rodzianko(ĉe)gmail.com

Por kontakti tutan estraron bonvolu skribi al estraro@vegetarismo.info (vi kontaktos samtempe ĉiujn estraranojn).